preskoči na sadržaj
Čitajmo mi, u obitelji svi

Projektom „Čitamo mi, u obitelji svi“ roditeljima skrećemo pozornost na činjenicu koliko je vrijedno i nezamjenjivo da tijekom svih nižih razreda budu uzor svojoj djecu u čitanju, umjesto da ih tjeraju na čitanje. No, ovim projektom roditeljima ne skrećemo samo pozornost na važnost čitanja, već ih veoma efikasno pridobivamo da tijekom 5 dana na različite načine čitaju sa svojom djecom te da tako provodeći vrijeme dožive lijepe trenutke koje će dugo pamtiti.  Hoće li možda promijeniti i svoje navike – ostaje na njima, no školski im knjižničar nije samo rekao što je dobro za njihovu djecu, već ih je uputio što da čine i motivirao da kroz 5 dana taj model i iskušaju.

 

Projekt se provodi prema unaprijed isplaniranim i vremenski točno određenim fazama unutar Hrvatske mreže školskih knjižničara koja daje logističku potporu provođenju projekta. Projekt se provodi s učenicima trećih razreda tijekom drugog polugodišta. Svake srijede učenik koji je donio naprtnjaču u školu ima prigodu u nekoliko minuta drugim učenicima prepričati sve lijepo i zanimljivo što mu se dogodilo tijekom proteklih nekoliko dana kad su u njegovoj obitelji svi članovi čitali knjige iz knjižnične naprtnjače. Svaki petak ždrijebom naprtnjaču dobiva jedan od zainteresiranih učenika. U knjižničnoj naprtnjači nalazi se, osim knjiga, i bilježnica u koju učenici sa svojim ukućanima upisuju doživljaje.

Čitamo mi, u obitelji svi 2019.

U petak 8.veljače, učenica 3.razreda P.P. ponijela je naprtnjaču s knjigama kući čime smo u našoj školi započeli s provedbom projekta Čitamo mi, u obitelji svi.  U ovom nacionalnom projektu poticanja čitanja za osnovne škole sudjelujemo već osmu godinu zaredom.

Ove školske godine provodi ga knjižničarka u suradnji s učiteljicama trećih razreda Ljiljanom Buhač i Monikom Križanović, a u projektu će sudjelovati dvadeset i šest učenika matične i područne škole.

 

 

Škola je svojim sredstvima kupila knjige za projekt te je na taj način pokazala kako prepoznaje, potiče i želi promovirati čitanje u obitelji kao važan i nezamjenjiv oblik odgoja budućih čitatelja. Financiranjem svoje školske knjižnice, škola namjenskim sredstvima, ne samo za lektiru, već i za sve ostale predmete, a posebice za čitanje iz užitka ulaže u budućnost svoje djece što je u skladu s UNESCO-vim i IFLA-inim smjernicama za školske knjižnice.

Na inicijativu Hrvatske mreže školskih knjižničara projekt je započeo s provedbom 2011. godine, prema podatcima, provodilo ga je 600 knjižničara, a u projektu je sudjelovalo i čitalo knjige 25.943 učenika i oko 84.000 roditelja i članova uže obitelji.

Svake školske godine učenici 3. razreda, u školama koje su se prijavile za provođenje projekta, u naprtnjači svojoj kući odnose sedam novih knjiga različite tematike namijenjene različitim dobnim skupinama. Tijekom pet dana učenici, roditelji, braća, sestre, bake, djedovi i drugi članovi obitelji zajedno provode vrijeme čitajući knjige iz naprtnjače te razgovaraju o pročitanome.

Uključenost cijele obitelji je važna zato što učenici najbolje uče, primaju nova znanja, nove navike i nove ideje putem pozitivnog primjera roditelja odnosno svoje obitelji.

Pozitivan stav prema čitanju i knjizi te primjer roditelja koji uživa u čitanju i vrednuje knjige kao nešto pozitivno, potiče dječji interes za čitanjem i knjigom.

Projektom Čitamo mi, u obitelji svi roditeljima se skreće pozornost na činjenicu koliko je vrijedno i nezamjenjivo da tijekom školovanja, osobito u nižim razredima, budu uzor svojoj djecu u čitanju, umjesto da ih primoravaju na čitanje. Ovim projektom dobivaju priliku da tijekom 5 dana, na različite načine čitaju sa svojom djecom, te provodeći vrijeme na taj način dožive lijepe trenutke koje će dugo pamtiti.

Projektom promičemo razvoj vještine čitanja, elementa kompetencije „učiti kako učiti“(prema Nacionalnom okvirnom kurikulu, a preuzeto prema Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December fo lifelong learning) i sastavnice cjeloživotnog učenja.

Ovim projektom promiče se istodobno važnost školske knjižnice u odgoju i obrazovanju učenika, u izgradnji njegove osobnosti i estetskog užitka koji proizlazi iz čitanja.

Projekt Čitamo mi, u obitelji svi je od 2016./2017. školske godine  uvršten u Europsku kampanju za poticanje čitanja ELINET-a (Europske mreže za poticanje pismenosti) na stranici: http://www.eli-net.eu/good-practice/examples-of-good-practice/detail/project/family-reading-time, kao jedan od 5 primjera dobre prakse poticanja čitanja i pismenosti iz Hrvatske.

Pripremila:
knjižničarka Gordana Bilić

Čitamo mi, u obitelji svi 2018.

U petak,  9.veljače 2018. započeli smo s projektom Čitamo mi, u obitelji svi. Već sedmu godinu zaredom sudjelujemo u ovom projektu poticanja i unapređivanja čitanja koji je osmislila i pokrenula  Hrvatska mreža školskih knjižnica.

 

Ovaj projekt namijenjen je učenicima trećeg razreda. Ove školske godine provodi ga knjižničarka u suradnji s učiteljicama  trećih razreda Dragicom Hin i  Monikom Križanović. Za učenike je pripremljena naprtnjača u kojoj se nalaze knjige i bilježnica dojmova. Svaki petak jedan učenik nosi naprtnjaču kući, zajedno s roditeljima razgledava knjige i dogovora način čitanja u obitelji. Neke su knjige namijenjene za zajedničko čitanje, neke samo za djecu, a neke isključivo za roditelje. Preporuka je svaki dan odrediti vrijeme čitanja, pronaći barem 15-30 minuta za zajedničko čitanje na glas (jedan čita, ostali ga slušaju) ili skupno čitanje (u zajedničkoj prostoriji istodobno svatko čita u sebi). Važno je svaki dan pročitati nešto od ponuđenog, izdvojiti nešto posebno, zanimljivo i vrijedno te međusobno razgovarati o pročitanom. Po završetku čitanja učenik u bilježnicu dojmova  upisuje svoje dojmove i doživljaje čitanja u krugu svoje obitelji. Svoj napisani dojam može ukrasiti crtežom, fotografijom, napisati pjesmicu...

Učenik u srijedu vraća naprtnjaču u školu i prepričava ostalim učenicima u razredu svoj doživljaj čitanja u obitelji.

Podsjećamo na dobrobiti čitanja u obitelji:
- zajedničko provedeno vrijeme
- poboljšanje vještine čitanja
- stjecanje znanja
- razvijanje mašte
- poboljšanje komunikacijskih vještina
- bogaćenje rječnika.

Na nacionalnoj razini projekt provode i koordiniraju knjižničari i volonteri iz udruge Hrvatska mreža školskih knjižničara(HMŠK). Kako bi projekt mogli provesti, potrebna je  i suradnja nakladnika koji su prepoznali njegovu kvalitetu i doseg.

 

Projekt su potpomogli sljedeći nakladnici:

  • Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade
  • Mentor
  • Mozaik knjiga
  • Naklada Lusio
  • Naklada Semafora
  • Naklada Slap
  • Planet Zoe
  • Školska knjiga.

 

Osječko-baranjskoj županiji zahvaljujemo što je i ove godine omogućila provedbu projekta odvojivši sredstva za kupnju novih knjiga koje će obogatiti knjižni fond školske knjižnice i po završetku projekta biti dostupne svim učenicima.

Učenica 3. a razreda Jelena Filipović je u petak, 9.veljače 2018., prva ponijela naprtnjaču svojoj kući.

Nadamo se da će roditelji s djecom kvalitetno provesti slobodno vrijeme čitajući i približiti im radost čitanja.

Čitamo mi, u obitelji svi 2017.

Već šest godina nacionalnim projektom Čitamo mi, u obitelji svi želimo i nastojimo u obiteljima poticati čitanje te osvijestiti korist koju ono donosi kako obitelji kao zajednici, tako i djetetu kao mladoj osobi čije se čitalačke navike tek oblikuju. Zbog toga smo se i ove godine uključili u ovaj projekt.

 

Dio smo velike zajednice od 128 škola diljem Hrvatske u kojima će i ove školske godine učenici trećih razreda ponijeti svojim kućama naprtnjaču s knjigama. Projekt provode učiteljica 3.a razreda Darka Šteko i učiteljica 3.b razreda Sanda Jurić s učenicima i roditeljima u suradnji sa školskom knjižničarkom Gordanom Bilić. Knjižničarka je odabrala osam knjiga za naprtnjaču, po jednu iz svake od osam ponuđenih tematskih cjelina (carstvo dječjih priča; obiteljsko druženje uz humor, stihove i stripove; isključivo za roditelje; slikovnica-obiteljska družionica; mali znanastvenici; odgojni priručnici; igrom do boljeg čitanja i zabavna povijest).  U naprtnjači se osim knjiga nalazi i Bilježnica dojmova. Svaki petak jedan učenik će odnijeti naprtnjaču s knjigama kući i tijekom pet dana zajedno s obitelji čitati knjige. U Bilježnicu dojmova svaki će učenik napisati kraći sastavak sa svojim dojmovima o obiteljskom čitanju. Tijekom čitanja mogao bi svoje dojmove izraziti pjesmom, crtežom ili fotografijom (na za to predviđeno mjesto). Srijedom će učenik vratiti naprtnjaču u školu i govoriti o događajima prethodnih dana i svojem iskustvu čitanja u obitelji.

 

Podsjećamo na dobrobiti čitanja u obitelji:

- zajedničko provedeno vrijeme,

- poboljšanje vještine čitanja,

- stjecanje znanja,

- razvijanje mašte,

- poboljšanje komunikacijskih vještina,

- bogaćenje rječnika.

 

Na nacionalnoj razini projekt provode i koordiniraju knjižničari i volonteri iz udruge Hrvatska mreža školskih knjižničara(HMŠK). Da  bi se projekt mogao provesti, potrebna je  i suradnja nakladnika koji su prepoznali kvalitetu projekta i njegov doseg. Ove godine sudjeluju -                 

Alinea,

Fraktura,            

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade,

Knjiga u centru,

Mentor,

Mozaik knjiga,

Naklada Semafora,

Planetopija,

Planet Zoe,

Školska knjiga.

 

Osječko-baranjskoj županiji i ravnatelju Danijelu Slobođancu zahvaljujemo što su i ove godine omogućili provedbu projekta odvojivši sredstva za kupnju novih knjiga koje će obogatiti knjižni fond školske knjižnice i po završetku projekta biti dostupne svim učenicima.                                                                                                              

Projektom započinjemo danas, u petak, 27.siječnja 2017. kada će prvi učenik 3.a razreda Bernard Bekavac svojoj kući ponijeti naprtnjaču.

 

Nadamo se da će roditelji s djecom kvalitetno provesti slobodno vrijeme te  im čitajući osvijestiti radost čitanja.


Projekt Čitamo mi, u obitelji svi 2015.

 

Projekt Čitamo mi, u obitelji svi već četvrtu godinu zaredom se uspješno provodi u hrvatskim školama. Osmislila ga je, organizirala i pokrenula Hrvatska mreža školskih knjižničara uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog čitateljskog društva i Hrvatske udruge školskih knjižničara.

 

 

 

 
Prošle godine u projektu je sudjelovalo 136škola. Cilj projekta je promicanje razvoja tehnike čitanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Roditeljima se nastoji skrenuti pozornost na svladavanje tehnike čitanja kao preduvjeta za uspješno učenje i snalaženje u životu.
 
Važno je istaknuti kako brojna istraživanja pokazuju da razina čitanja tj. čitalačke pismenosti kod učenika u Hrvatskoj nije zadovoljavajuća. Učenicima se nastoji približiti da je čitanje temeljna intelektualna vještina koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje. Budući da svi zadatci počinju čitanjem, ono je od svih sposobnosti koje učenici trebaju razviti najvažnije( sve ostale sposobnosti se nadograđuju). 
 
Učitelji u nižim razredima, učitelji hrvatskoga jezika i školski knjižničari nastoje od učenika stvoriti čitatelje koji će s razumijevanjem i radošću čitati književne i neknjiževne tekstove. U školskoj knjižnici različitim aktivnostima, radionicama i projektima, školski knjižničar potiče čitanje te učenike uvodi u svijet knjige i čitanja. Ipak, veliku ulogu u poticanju čitanja, posebice učenika nižih razreda imaju roditelji jer svojim primjerom upućuju djetetu poruku o važnosti i vrijednosti čitanja.
 
U želji da neprekidno i što kvalitetnije radimo na poticanju čitanja, četvrtu godinu zaredom sudjelujemo u projektu Čitamo mi, u obitelji svi. Projekt je namijenjen učenicima trećeg razreda i provodimo ga u 3. a i 3.b razredu uz sudjelovanje učenika, roditelja, učiteljica Ljiljane Buhač, Sande Jurić i školske knjižničarke Gordane Bilić. Svaki petak jedan učenik odnosi naprtnjaču s knjigama kući i tijekom pet dana zajedno s obitelji čita knjige. Članovi obitelji mogu čitati knjige svatko za sebe ili zajedno, jedni drugima naglas i potom razgovarati o pročitanom. U bilježnicu dojmova učenik upisuje svoja zapažanja. 
Može napisati pjesmu, nacrtati crtež i zalijepiti fotografiju svoje obitelji kako čita. Srijedom vraća naprtnjaču u školu i prenosi ostalim učenicima svoj doživljaj čitanja u obitelji.
 U naprtnjači se nalazi osam zanimljivih knjiga iz različitih područja. Namjerno je izostavljena obvezna školska lektira s namjerom da ukažemo učenicima i roditeljima kako lektira nije jedino što mogu posuditi u knjižnici, već mogu pronaći i mnogo zanimljivih knjiga iz različitih područja. Knjige za naprtnjaču odabrane su prema kriteriju za svakoga iz obitelji ponešto: Carstvo dječjih priča (priče ili roman hrvatskog književnika za djecu), Obiteljsko druženje uz stripove, Isključivo za odrasle( knjiga hrvatskog književnika za roditelje),Slikovnica – obiteljska družionica, Mali istraživači( popularno-znanstvene knjige za obitelj), Odgoj djece i mladih (priručnik za odgoj djece za odgajatelje, roditelje i učitelje), Igrom do boljeg čitanja (knjige za slobodno provođenje vremena) i Knjigom upoznajemo kulturu(knjiga o povijesti, kulturi, glazbi ili tradiciji). 
 
Cilj projekta nije pročitati sve knjige iz naprtnjače, nego omogućiti 
članovima obitelji da pročitaju nešto zajedno ili svatko za sebe, druže se i uživaju u zajedničkim trenutcima čitanja te razgovaraju o pročitanom. ..U petak 6.veljače, učenik 3.a razreda Leon Bartolović je ponio naprtnjaču s knjigama kući i time je u našoj školi (službeno) započeo projekt Čitamo mi, u obitelji svi.
 Dragi roditelji, nadamo se da ćete „boravak“ naprtnjače u vašem domu iskoristiti za čitanje sa svojom djecom i tako doživjeti lijepe trenutke koje ćete dugo pamtiti. Općenito, vrijeme koje provodite sa svojom djecom ima za njih neprocjenjivu vrijednost, a najbolji dar 
koji im možete pokloniti jest ljubav prema čitanju.

 

Gordana Bilić, knjižničarka

Započeli smo projekt Čitamo mi, u obitelji svi 2014.

                  

 

    U petak 17. siječnja učenik 3.a razreda Marijo Maričić je ponio naprtnjaču s knjigama kući. Time je službeno započeo ovogodišnji projekt Čitamo mi, u obitelji svi. U projektu sudjelujemo treću godinu zaredom. 

 

   Podsjetimo se, projekt Čitamo mi, u obitelji svi je 2011. godine pokrenula i organizirala Hrvatska mreža školskih knjižničara uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog čitateljskog društva i Hrvatske udruge školskih knjižničara. Cilj projekta je promicanje razvoja tehnike čitanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Roditeljima se nastoji skrenuti pozornost na svladavanje čitanja kao preduvjet za uspješno učenje i snalaženje u životu. Upravo roditelji imaju veliku ulogu u poticanju čitanja jer svojim primjerom upućuju djetetu poruku o važnosti i vrijednosti čitanja.

   Projekt je namijenjen učenicima trećeg razreda i provodimo ga u 3.a razredu uz sudjelovanje učenika, roditelja, učiteljice Dragice Hin i školske knjižničarke. Svaki petak jedan učenik odnosi naprtnjaču s knjigama kući i tijekom pet dana zajedno s članovima obitelji čita knjige. U bilježnicu dojmova upisuje svoja zapažanja. Srijedom vraća naprtnjaču u školu i prenosi ostalim učenicima svoj doživljaj čitanja u obitelji.

  U naprtnjači se nalazi osam zanimljivih knjiga iz različitih područja. Namjerno je izostavljena obvezna školska lektira jer želimo ukazati učenicima i roditeljima da lektira nije jedino što mogu posuditi u knjižnici, nego mogu pronaći i mnogo zanimljivih knjiga iz različitih područja. Knjige za naprtnjaču odabrane su prema kriteriju za svakoga iz obitelji ponešto. Napominjemo, cilj projekta nije pročitati sve knjige iz naprtnjače, nego omogućiti članovima obitelji da pročitaju nešto zajedno ili svatko za sebe, druže se i uživaju u zajedničkim trenutcima čitanja te razgovaraju o pročitanom.

  Sudionicima projekta želimo ugodno provedeno vrijeme i niz lijepih trenutaka u međusobnom druženju s knjigama.


Podno teksta priložene su i upute o projektu za roditelje.

Projekt Čitamo mi, u obitelji svi 2013.U petak 25. siječnja 2013., učenica 3.a razreda Eva Bagarić je ponijela naprtnjaču s knjigama kući i time je u našoj školi  započeo projekt Čitamo mi, obitelji svi.

 

Drugu godinu zaredom sudjelujemo u nacionalnom projektu poticanja čitanja Čitamo mi, u obitelji svi koji je 2011.godine pokrenula Hrvatska mreža školskih knjižničara. Projekt je uspješno proveden prošle godine u 125 škola diljem

Hrvatske.

  Ovogodišnju provedbu projekta omogućili su nam i upotpunili svojim donacijama župnik Mato Mićan i općina Vuka.

   Podsjetimo se da je cilj projekta  razvoj tehnike čitanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Roditeljima nastojimo skrenuti pozornost na važnost svladavanja tehnike čitanja kao preduvjeta za uspješno učenje. U poticanju čitanja veliku ulogu imaju roditelji koji svojim primjerom upućuju djetetu poruku o važnosti i vrijednosti čitanja.

    Projekt je namijenjen učenicima trećeg razreda i ove godine ga provodimo u 3.a razredu uz sudjelovanje učenika, roditelja, učiteljice Darke Šteko i školske knjižničarke. Svaki petak jedan učenik odnosi naprtnjaču s knjigama kući i tijekom pet dana, zajedno s članovima obitelji, čita knjige. U bilježnicu dojmova upisuje svoje utiske. Srijedom vraća naprtnjaču u školu i prenosi ostalim učenicima svoj doživljaj i događaje koji su popratili čitanje u obitelji.
   U naprtnjači se nalazi osam zanimljivih knjiga iz različitih područja, a namjerno je izostavljena obvezna školska lektira. Želimo ukazati učenicima i roditeljima da u školskoj knjižnici osim lektire mogu pronaći i posuditi mnogo zanimljivih knjiga iz različitih  područja. Knjige za naprtnjaču odabrane su prema kriteriju za svakoga iz obitelji ponešto roman ili zbirka priča hrvatskog književnika za djecu, zbirka pjesama hrvatskog pjesnika za djecu, roman ili zbirka priča hrvatskog književnika za roditelje, slikovnica za najmlađe članove obitelji i djecu s poteškoćama u čitanju, popularno-znanstvena knjiga o prirodi, biologiji, astronomiji, povijesti i životinjama, priručnik za odgoj djece, priručnik za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i popularno-znanstveno napisana knjiga o hrvatskoj povijesti, kulturi ili tradiciji. 
 Cilj projekta nije pročitati sve knjige iz naprtnjače, nego omogućiti članovima obitelji da nešto zajedno pročitaju ili svatko za sebe, druže se i uživaju u zajedničkim trenutcima čitanja te razgovaraju o pročitanom.

Više o projektu saznajte na službenoj stranici:

www.knjiznicari.hr/ruksak

 

  Sudionicima projekta želimo ugodno provedene trenutke s knjigom u ruci.

u obiteljskom ozračju.

Čitamo mi, u obitelji svi 3.2.2012.

U petak  3.veljače započeli smo s projektom Čitamo mi, u obitelji svi

   Projekt  Čitamo mi, u obitelji svi je pokrenula i organizirala Hrvatska mreža školskih knjižničara uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog čitateljskog društva i Hrvatske udruge školskih knjižničara. Poziv za sudjelovanje u projektu upućen je školskim knjižničarima na 23. Proljetnoj školi školskih knjižničara RH prošle godine u Osijeku.
  U projekt se uključilo oko 150 škola diljem Hrvatske. Cilj projekta je promicanje razvoja tehnike čitanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Roditeljima se nastoji skrenuti pozornost na svladavanje tehnike čitanja kao preduvjeta za uspješno učenje i snalaženje u životu. Upravo roditelji imaju veliku ulogu u poticanju čitanja jer svojim primjerom upućuju djetetu poruku o važnosti i vrijednosti čitanja.


Projekt je namijenjen učenicima trećeg razreda i provodimo ga u 3.a razredu uz sudjelovanje učenika, roditelja, učiteljice i školske knjižničarke. Svaki petak jedan učenik odnosi ruksak s knjigama kući i tijekom pet dana zajedno s obitelji čita knjige. U bilježnicu dojmova upisuje svoje dojmove. Srijedom vraća ruksak u školu i govori o događajima prethodnih dana i svojem doživljaju čitanja u obitelji.
   U ruksaku se nalazi osam zanimljivih knjiga iz različitih područja odabranih prema kriteriju za svakoga iz obitelji ponešto (nelektirna knjiga hrvatskog književnika za djecu, nelektirna knjiga hrvatskog pjesnika za djecu, nelektirna knjiga hrvatskog književnika za roditelje, strip ili slikovnica hrvatskog autora za učenike koji slabije čitaju, popularno-znanstvena knjiga o prirodi, životinjama, medicini, znanosti i sl., priručnik za odgoj djece, priručnik za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i popularno pisana knjiga o hrvatskoj povijesti (ili tradiciji) za djecu). 
 Cilj projekta nije pročitati sve knjige iz ruksaka, nego omogućiti članovima obitelji da pročitaju nešto zajedno ili svatko za sebe, druže se i uživaju u zajedničkim trenutcima čitanja te razgovaraju o pročitanom.
   U petak 3.veljače naš putujući ruksak krenuo je na putovanje u obitelji. Prva ga je ponijela Rahela Bekavac.
  Sudionicima projekta želimo ugodno provedeno vrijeme i niz lijepih trenutaka u druženju s knjigama.

                        učiteljica Danijela Unger, učenici 3.a i   
                       školska knjižničarka Gordana Bilić


TražilicaKalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


JelovnikUpisi u srednju školu


Kamo nakon osnovne

Časopisi


Savjetodavne linije

preskoči na navigaciju